Categories
DC Second Semester

DC theory course

If you are a student of the Energy department at AAU, you are going to attend a course at the second semester called “Introduction to Electrical Engineering” also referred to as “DC”. This is a basic course on different direct current electrical components, how they act and which rules apply to them. While I was studying for my exams in this course, I came across a website called Electronics tutorials. The website contains tutorials on many different elements within the electronics world. I can highly recommend it for use as a supplement to the DC course at AAU.

Categories
Adgangskursus Dansk Posts

Idehistorie i Dansk på AAU AK

På adgangskurset til at blive ingeniør på AAU, vil i, i dansk gøre brug af Idehistorie del. 1 og 2. Bøgerne omhandler den vest-europæiske filosofi historie og kan udover at være spændende læsning, godt virke lidt tungt i starten.

Et godt supplement til teksterne (om det er så er for at få en bedre forståelse, eller fordi man bare ikke kan få nok af filosofien) kan være DR’s podcast omkring selvsamme emne. Podcasten er opdelt i 12 dele, der følger meget godt i takt med de emner og personer der bliver behandlet i Idehistorie. Samtidig viser den også mange af emnerne fra sider der ikke oplyses i Idehistorie. Podcasten findes på følgende link:
https://www.dr.dk/bonanza/serie/647/den-europaeiske-filosofis-historie/70634/den-europaeiske-filosofis-historie-00